Studiebesök på Arkiv Sörmland

ESF Eskilstuna Släktforskarförening ordnade den 9 november ett studiebesök för sina medlemmar på Arkiv Sörmland, som vårdar, bevarar och tillgängliggör arkiv från förenings- och näringslivet i Sörmland. Det omfattar handlingar från föreningar, företag, gårdar och fastigheter, byar, press m.m. Mycket lokalhistoriskt spännande ryms således i dessa arkiv.

Arkivarie Helena Karlsson tillsammans med Marie Nilsson och Lena Grahn tog emot och presenterade Arkiv Sörmland. Vi fick matnyttiga råd om hur man söker i Visual Arkiv där man ser förteckningar över arkiven i Eskilstuna stadsarkiv, Eskilstuna stadsmuseum, Arkiv Sörmland och Sverigefinländarnas arkiv samt hur man kan använda den nationella arkivdatabasen NAD. Här finns både scannat material och förteckningar över vad som går att se på plats i arkiven. Damerna hade även plockat fram exempel där vi fick se handlingar från t ex ett företagsarkiv, ett släktarkiv eller ett folkrörelsearkiv. Vi fick en glimt av den ocean av information som finns att hämta om våra sörmländska släktingar.

Skrolla till toppen