Eskilstuna Släktforskarförening samarbetar med Medborgarskolan

Vår kontaktperson på kontoret är
Lovisa Orsberg
Verksamhetsansvarig

Telefon: 010-157 50 66
E-post: lovisa.orsberg@medborgarskolan.se

Eskilstuna Släktforskarförening med förkortningen ESF, bildades vid konstituerande medlemsmöte den 4 september 2021, vilket hölls i Medborgarskolans lokaler i Eskilstuna

Anledningen till bildandet av ESF var att den tidigare släktforskarföreningen ESSF (Eskilstuna – Strängnäs Släktforskarförening) beslutade att läggas ned för att sedan kunna bilda nya föreningar i respektive kommun

Medlemmar i ESSF fick möjlighet att välja vilken av de kommande nya föreningarna man ville tillhöra.

Antal medlemmar den 31 december 2022 är 273 st.

Eskilstuna Släktforskarförening

Postadress
Eskilstuna Släktforskarförening
J A Selanders gata 1, 632 18 Eskilstuna

E-postadress
info@esf-eskilstuna.se

Organisationr
802536-9888

   Swishnr  123 044 01 07

   Bankgironr  5758-7875

Medlemsavgift 250 kr

Familjemedlem 150 kr

För den som blir medlem under sista kvartalet inkluderar årsavgiften även nästkommande år.

Nedsatt årsavgift betalas av familjemedlem och av medlem, som under kalenderåret fyller högst 18 år.

Vill du bli medlem i Släktforskarföreingen ?

I så fall skickar du ett mejl till vår kassör på  info@esf-eskilstuna.se

 

Vi behöver dessa uppgifter av dig:

För- och efternamn

Adress

Postnr och ort

Tel.nr (mobil)

E-postadress

Årtal du är född

Skrolla till toppen