Eskilstuna Släktforskarförening med förkortningen ESF, bildades vid konstituerande medlemsmöte den 4 september 2021, vilket hölls i Medborgarskolans lokaler i Eskilstuna

Anledningen till bildandet av ESF var att den tidigare släktforskarföreningen ESSF (Eskilstuna – Strängnäs Släktforskarförening) beslutade att läggas ned för att sedan kunna bilda nya föreningar i respektive kommun

Medlemmar i ESSF fick möjlighet att välja vilken av de kommande nya föreningarna man ville tillhöra.

Antal medlemmar den 31 december 2021 är 321 st.

Eskilstuna Släktforskarförening

Postadress
Eskilstuna Släktforskarförening
J A Selanders gata 1, 632 18 Eskilstuna

E-postadress
info@esf-eskilstuna.se

Organisationr
802536-9888

   Swishnr  123 044 01 07

   Bankgironr  5758-7875

Medlemsavgift 250 kr

Familjemedlem 150 kr

Skrolla till toppen