DATUMDAGEVENEMANGTIDPLATSMER INFO – klicka på länken
2022-09-06TisdagMEDLEMSMÖTE OM STADGEÄNDRING

”Platser – källor till vår släkthistoria”. Sven Kullman.
Föreningens 1-årsjubileum
13.00 – 15.00ESF-lokalen
2022-09-20TisdagDNA-GUIDNING

Har du funderat på att skicka in ett prov för DNA-analys? Eller har du t o m gjort det men sitter där med långa namnlistor och kan inte komma vidare. Nu är det dags att ge DNA metoden en chans!

Under hösten och våren kommer vi att ha minst fyra tillfällen då vi lotsar dig igenom de olika faserna. Dina guider är Britt-Marie Andersson, Eva Callmer och Marie Cypriansen
14.00 – 16.00ESF-lokalen
2022-10-03MåndagDOMBÖCKER

Ulf Berggren berättar om olika sorts domböcker och ger exempel på
intressanta saker som man kan hitta i dessa
15.00 – 17.00ESF-lokalen
2022-10-18TisdagRESA TILL LANDSARKIVET I UPPSALA
07.45 – 17.45
2022-10-27TorsdagFÖRELÄSNING OCH VISNING AV UTSTÄLLNINGEN

”Fristaden – mitt i Eskilstuna”
15.00 – 16.00ESF-lokalen
2022-10-27 –– 2022-10-10UTSTÄLLNINGEN ”Fristaden – mitt i Eskilstuna”
finns att beskåda i Medborgarskolans lokaler
2022-11-12LördagARKIVENS DAG

Tema ”Landet bortom staden” i regi av Eskilskällan
12.00-13.00 | Om det pågående Gyllenhielm- och Ribbingprojektet
13.00-14.00 | ”Kulturmiljöer i Eskilstuna”, Anna Götzlinger
14.00-15.00 | ”Landsbygden under 1800-talet”, Kalle Bäck
12.00 – 15.00Stadsmuseet
2022-12-08TorsdagJULTRÄFF med mat

Föredrag MARIE SELANDER
”Glimtar ur min släkthistoria”
17.30 – 20.00ESF-lokalenInfo om Marie Selander
Skrolla till toppen