Här bredvid hittar du gamla nummer av tidningen Anbudet, som gavs ut av den tidigare släktforskarföreningen Eskilstuna Strängnäs Släktforskarförening (ESSF) under åren 1988 – 2020

Ladda ned pdf-dokumentet till din dator för att läsa tidningen.

 

Efterträdare till Anbudet?

ESF:s styrelse har med beklagan konstaterat att det av ekonomiska skäl, främst portokostnaderna, inte går att återuppta utgivningen av en föreningstidning i pappersformat.  Däremot borde vi klara av att på sikt skapa en digital tidning men det kräver att vi lyckas bilda en redaktionskommitté och att den i sin tur lyckas locka skribenter. Det lär ta litet tid innan vi är där.

Vad vi dock redan idag är rustade för är att på vår hemsida lägga in dokument som blir tillgängliga för alla medlemmar. Du kanske redan i dag har en släkthistorisk berättelse som du vill delge föreningens medlemmar? Om du inte har någon direkt släkthistoriskt att berätta om så kanske du har någon erfarenhet från ditt forskande du vill berätta om? Vi får ju titt som tätt tillgång till nya databaser och det är svårt att hänga med allt nytt. Så tveka inte, skriv och berätta! Det kan bli början till en regelbundet utkommen digital tidning.

Vad skulle den kunna heta? DigiAn? Kom med förslag!

Sven Kullman

 

NUMMERNEDLADDNING
1988-1KLICKA HÄR
1988-2KLICKA HÄR
1989-1KLICKA HÄR
1989-2KLICKA HÄR
1989-5KLICKA HÄR
1989-6KLICKA HÄR
1990-7KLICKA HÄR
1990-8KLICKA HÄR
1991-9KLICKA HÄR
1998-1KLICKA HÄR
1998-2KLICKA HÄR
1998-3KLICKA HÄR
1999-1KLICKA HÄR
1999-2KLICKA HÄR
1999-3KLICKA HÄR
1999-4KLICKA HÄR
1999-extranummerKLICKA HÄR
2000-1KLICKA HÄR
2000-2KLICKA HÄR
2000-3KLICKA HÄR
2000-4KLICKA HÄR
2001-1KLICKA HÄR
2001-2KLICKA HÄR
2001-3KLICKA HÄR
2001-4KLICKA HÄR
2002-1KLICKA HÄR
2002-2KLICKA HÄR
2002-3KLICKA HÄR
2002-4KLICKA HÄR
2003-1KLICKA HÄR
2003-2KLICKA HÄR
2003-3KLICKA HÄR
2003-4KLICKA HÄR
2004-1KLICKA HÄR
2004-2KLICKA HÄR
2004-3KLICKA HÄR
2004-4KLICKA HÄR
2005-1KLICKA HÄR
2005-2KLICKA HÄR
2005-3KLICKA HÄR
2005-4KLICKA HÄR
2006-1KLICKA HÄR
2006-2KLICKA HÄR
2006-3KLICKA HÄR
2006-4KLICKA HÄR
2007-1KLICKA HÄR
2007-2KLICKA HÄR
2007-3KLICKA HÄR
2007-4KLICKA HÄR
2007-4_extrabladKLICKA HÄR
2008-1KLICKA HÄR
2008-2KLICKA HÄR
2008-3KLICKA HÄR
2008-4KLICKA HÄR
2009-1KLICKA HÄR
2009-2KLICKA HÄR
2009-3KLICKA HÄR
2009-4KLICKA HÄR
2010-1KLICKA HÄR
2010-2KLICKA HÄR
2010-3KLICKA HÄR
2010-4KLICKA HÄR
2011-1KLICKA HÄR
2011-2KLICKA HÄR
2011-3KLICKA HÄR
2011-4KLICKA HÄR
2012-1KLICKA HÄR
2012-2KLICKA HÄR
2012-3KLICKA HÄR
2012-4KLICKA HÄR
2015-1KLICKA HÄR
2015-2KLICKA HÄR
2015-3KLICKA HÄR
2015-4KLICKA HÄR
2016-1KLICKA HÄR
2016-2KLICKA HÄR
2016-3KLICKA HÄR
2016-4KLICKA HÄR
2017-1KLICKA HÄR
2017-2KLICKA HÄR
2017-3KLICKA HÄR
2017-4KLICKA HÄR
2018-1KLICKA HÄR
2018-2KLICKA HÄR
2018-3KLICKA HÄR
2018-4KLICKA HÄR
2019-1KLICKA HÄR
2019-2KLICKA HÄR
2019-3KLICKA HÄR
2019-4KLICKA HÄR
2020-1KLICKA HÄR
2020-2KLICKA HÄR
Skrolla till toppen