Guidning genom DNA-djungeln

Har du funderat på att skicka in ett prov för DNA-analys? Eller har du t o m gjort det men sitter där med långa namnlistor och kan inte komma vidare. Nu är det dags att ge DNA metoden en chans!

Under hösten och våren kommer vi att ha minst fyra tillfällen då vi lotsar dig igenom de olika faserna. Dina guider är Britt-Marie Andersson, Eva Callmer och Marie Cypriansen

Första mötet äger rum den 20 september kl 14 – 16 i våra lokaler på Medborgarskolan.

Ämnen som tas upp är:
– Vad är DNA?
– Vilka resultat kan jag förvänta mig av ett DNA-test?
– Vilka testföretag finns och vilket är smartast att välja?
– Hur bär man sig åt för att skicka iväg ett test?

Detta tillfälle vänder sig till dig som ännu inte gjort ett DNA-test.

Andra och tredje mötet bestäms när deltagarna i första mötet fått tillbaka sina resultat från testföretaget, troligen efter årsskiftet.

De kommer att handla om hur man ska tyda sina resultat – först en kunskapsgenomgång möte 2 och sedan ett möte 3 en kort tid efter som helt ägnas åt deltagarnas frågor.

OBS! Dessa tillfällen vänder sig förstås först och främst till deltagarna i första mötet men dessutom till er som har gjort ett test men inte arbetat vidare med resultaten.

Vid det fjärde mötet hoppas vi kunna bjuda på en extern föreläsare, som kan inspirera er att gå vidare med mer avancerade analyser och kanske ytterligare tester.

Välkommen !

Skrolla till toppen