Årsmöte den 12 mars 2022

ESF Eskilstuna Släktforskarförening hade den 12 mars sitt första årsmöte sedan föreningen bildades 4 september i fjol.

Mötet hölls på Seniorcentrum i Eskilstuna med ett trettiotal närvarande. Efter föredrag och fika, svingade mötesordförande Kenneth Engvall klubban. Allt gick galant utom att ingen åtog sig arbetet som valberedning.

Till revisorer omvaldes Torbjörn Schödin och Ann-Sofie Johansson med Bertil Hedspång som suppleant.

Till föreningens ordförande på ännu ett år valdes Gun Sundberg. Omval skedde också för Sven Kullman, Mia Brunell och HåkanOlle Larsson. Nyvalda styrelseledamöter på två år blev Gunnar Wiklund och Karl-Göran Brokvist.

Avgående sekreteraren Eva Callmer. från Dunker, avtackades för sin gedigna insats i bildandet och startandet av föreningen. Kanske får hon nu mer tid för sitt specialintresse den ädla kokkonsten. Som tack och  uppmuntran erhöll hon honung från Ramshammar och hemvirkade grytlappar.

 

Skrolla till toppen