Finlands fyra krig

ESF Eskilstuna Släktforskarförening hade på sitt årsmöte i mars ett föredrag om Finlands fyra krig och dess konsekvenser.

Inledde med en historisk bakgrund gjorde Sven Kullman, styrelseledamot i föreningen, historieintresserad och med rötter i vårt grannland. När vi kom fram till 1900-talet, övertogs berättandet av Anders Grafström, pensionerad överstelöjtnant.

Det var en gedigen genomgång om de fyra krigens orsaker, genomföranden och konsekvenser. På kartbilder fick vi följa de föränderliga gränslinjerna österut. ”Finlands sak är vår”, är en paroll många känner till samt också att 70.000 barn skickades till Sverige för att undkomma krigens nöd.

Men nog behövde vi den här fördjupade genomgången av krigets förskräckande följdverkningar. Det hela kändes än mer påtagligt med tanke på vad som nu pågår i krigets Ukraina.

Sven Kullman och Anders Grafström
Skrolla till toppen