Föredrag om Domböcker

Första måndagen i oktober gästades föreningen av Ulf Berggren, Stockholm, men med sörmländska anor.

Han är ett inom släktforskarkretsar välkänt och aktat namn, då hans kunskap inom forskningens olika fält är stor. Senast han var här i Eskilstuna på årsmötet 2020 var det smedforskning som var ämnet.

Nu gällde det domböcker och vad för intressant man kan hitta i dem (och hur man hittar dem digitalt eller i arkiven). Ulf exemplifierade från sin egen släkt med berättelser om kostölder och vägran att gå i kyrkan samt vilka straff som utdömdes. Intresset bland det trettiotalet åhörare var stort, så kanske det om ett år är dags att åter välkomna Ulf.

Möjligen blir ämnet då bouppteckningar.

Ulf Berggrens hemsida: GENEALOGI

Skrolla till toppen