JULTRÄFF

Med köldnupna kinder kom ett trettiotal släktforskare till Seniorcentrum i torsdags kväll. Het glögg värmde snabbt livsandarna och munvädren.

Ordförande Gun Sundberg hälsade alla välkomna till julträffen och ett extra välkommet till kvällens föreläsare tillika klubbmedlemmen Marie Selander. Hon inledde med en sjömanssång och en bild på en tremastare, för att sedan berätta om sin farbror som gick till sjöss vid 16 års ålder och vars senare öden släkten visste intet om.

Genom noggranna efterforskningar under en kurs i föreningens regi, där Marie särskilt tackade sina lärare där Richard Attered och Gunilla Eriksson, har Marie kunnat följa hans spår. Likaså berättade hon om sin farmors tunga livslott i ett fiskeläger i Medelpad. Avslutningsvis sjöng Marie en katekesvisa, för att visa vilka ”knep” man förr tog till för att klara husförhören.

Därefter intogs förplägnaden och vid kaffet övertog Agne Saläng med en knepig och rolig frågesport, som verkligen engagerade alla. Glada och inspirerade tackade släktforskarna för sig och begav sig ut i minusgraderna.

Marie Selander berättade ur sin släkthistoria på släktforskarnas julträff
Skrolla till toppen