Besök på Arkiv Sörmland den 26 januari

Vi var 25 entusiaster som blev omhändertagna av Annika Bergsland, chef för Arkiv Sörmland, och Oskar Nilsson, samordnare för Eskilskällan, där Arkiv Sörmland ingår.

Arkivet är regionalt för Sörmland och rymmer handlingar från föreningar, företag, gårdar, press, stiftelser och privatpersoner mm. Handlingarna förvaras i arkivhuset vid stadsbiblioteket. Här är det möjligt att beställa och få ner handlingar till läsesalen. I arkivet visade Annika dokument, bland annat från Munktells verkstäder och Biby gård.

I gömmorna finns också Karl XII:s namnteckning i original. Spännande. Oskar visade hur tidningar från gångna dagar är tillgängliga. Dels i original, dels på rullband att ta del av i läsare. I de handlingarna finns också spår av våra anor. Tex personallistor från industrierna. I ett arkiv fanns det förteckningar över anställda, lärlingar och barnarbetare. I gårdsarkiven syns vardagen på jordbruken.

Vi avslutade dagen med information om hur vi själva kan söka i arkiven hemma i våra datorer. En del finns tillgängligt digitalt och Oskar rekommenderade att gå in på Sök i samlingar på Eskilstunas hemsida.

Skrolla till toppen