Regionmöte

De fyra släktforskarföreningarna hade en gemensam träff i Eskilstuna den 20 september. Vi i ESF med styrelseledamöterna K-G Brokvist och Gun Sundberg var värdar.

Från SNBS (Strängnäsbygden) deltog Lillemor Spong och Annelie Lindell. KFV (Katrineholm, Flen, Vingåker) representerades av Kjell Lundström och Lennart Karman. Tre stycken kom från NOSFF (Nyköping, Oxelösund) nämligen Anders Bennevall, Eva Davidsson och Sören Sjöberg.

Efter kaffe och smörgås bänkade vi oss för presentation av respektive förening (medlemsantal, avgifter, lokaltillgång, ev samarbete med studieförbund o dyl). Därefter vidtog en ny runda där verksamheten presenterades och diskuterades (kurser, föreläsningar, ev tidning, medlemsinformation, öppet hus, samarbetspartners mm). Det blev ett livligt och entusiasmerande utbyte.

Gruppen vandrade över till stadsbiblioteket, där Oskar Nilsson väntade för att berätta om kommunarkiv och Arkiv Sörmland. Han exemplifierade det hela med att visa foton, kartor, medlemsregister, betygsböcker och annat. Allt åtföljdes av uppmaningen att inte bara söka i kyrkböcker utan också i arkiven.

Nästa års träff blir i Strängnäs.

Skrolla till toppen