Släktforskningens dag den 20 januari 2024

firades med öppet hus för medlemmarna och för allmänheten i lokalerna i Medborgarskolan. Det skedde i samverkan med Eskilskällan, som representerades av Oskar Nilsson. Han berättade för intresserade bl a om vad som finns i arkiv att söka på nätet.

 

Från ESF deltog många funktionärer. Gunnar Wiklund visade vad vår datasal kan erbjuda. Kent Andersson presenterade dataprogrammet Dis-gen och berättade allmänt om släktforskning. Britt-Marie Stenqvist Andersson visade hur man gör antavlor såväl utifrån personer som från gårdar. Agne Saläng visade och berättade om släktforskning utifrån vad gårdar kan berätta om sina invånare. Lena Månsson hade en ”prylfrågesport”, där en av deltagarna faktiskt kunde identifiera dessa udda saker och deras funktioner. Dessutom presenterade hon de stora tunga böckerna om gårdar och orter i Sörmland (de böcker som annars finns i datarummet) och besvarade släktforskningsfrågor. Berit Westin såg till att det fanns fika hela tiden men hennes viktigaste uppgift var annars att svara på alla möjliga och omöjliga frågor och visa hur man jobbar som släktforskare. Slutligen var Gun Sundberg en av dem som välkomnade besökarna och slussade dem vidare till rätt funktionär.

 

 

Fyra timmar varade det öppna huset. Besökarna verkade nöjda med miniföreläsningarna, besvarandet av deras frågor, hjälpen vid datorerna, fikastunden men framförallt att träffa andra likasinnande men också att stöta på gamla bekanta – allt i en gemytlig stämning.

Skrolla till toppen