Att kartlägga godsanställda med släktnamn

Det projektet berättade den mångkunniga släktforskaren och föreläsaren  Ulf Berggren om för ett fåtal ESF-intresserade torsdagen den  15 februari.

Godsanställda är en svårforskad grupp eftersom den är väldigt rörlig (och lika flyttbenägen som smeder ). Speciellt långt flyttar vissa yrkesgrupper som trädgårdsmästare, fogdar och bokhållare. Men många andra vid gods flyttar också ofta. Speciellt är tiden före 1800 besvärlig med färre och sämre husförhörslängder. Dessutom saknas denna grupp ofta i mantalslängderna. Samtidigt har många vid godsen släktnamn, vilket gör att det går att identifiera dem på annan ort. Detta projekt handlar därför om att registrera godsanställda med släktnamn före 1800 ur andra källor. Under projektet har ett antal intressanta källor upptäckts.

Skrolla till toppen