Årsmötet 2024

hölls söndagseftermiddagen den 3 mars på Seniorcentrum i närvaro av 18 medlemmar.

Inledningsvis hölls ett föredrag av Jennie Fornedal, anställd av Sörmlands hembygdsförbund. Som bisittare hade hon med sig sin ordförande Hans Eriksson, bosatt i Näshulta. Jennie visade hembygdsförbundets hemsida och orienterade oss hur vi ska söka och hitta fram till det vi är intresserade av i form av kort, foton och berättelser. Det är alltså en databas med fakta från den bygd som omfattas av av en bygdeförening. Det uppstod sedan en livlig frågestund.

Därefter vidtog en fikastund med lika god gemenskap som gott kaffebröd. Sedan var det dags för årsmötesförhandlingarna. Sven Kullman, som utsetts till mötesordförande, greppade vant den vackra ordförandeklubban och förde oss genom verksamhetsberättelsen, -planen, räkenskaperna och alla val som skulle ske.

Slutligen trädde föreningens nya ordförande Berit Westin fram och avtackade avgående ordförande Gun Sundberg med en stilig blomsterbukett samt tackade alla som kommit till årsmötet med förhoppningen om ett gott fortsatt samarbete i föreningen.

Skrolla till toppen