Admin

Årsmöte 2023

Årsmötet för ESF 2023 inleddes med en föreläsningen av Giselle Emmoth, lokalhistoriker och guide, som berättade om sin barndoms möten med Erna Fernström och vad de då betydde för henne. […]

JULTRÄFF

Med köldnupna kinder kom ett trettiotal släktforskare till Seniorcentrum i torsdags kväll. Het glögg värmde snabbt livsandarna och munvädren. Ordförande Gun Sundberg hälsade alla välkomna till julträffen och ett extra […]

Upptaktsmöte Sven Kullman i släktens spår

Upptaktsmöte

ESF hade tisdagen den 6 september höstens upptaktsmöte. Ordföranden hälsade de 35 närvarande medlemmarna välkomna. Därefter följde ett kort möte där stadgeändringen fastslogs med enighet en andra gång. Nestorn Sven […]

Släktforskardagen den 23 april

1876 invigdes järnvägsstationen i Folkesta. Barbro Svanström berättade om områdets utveckling och människor. Foto: okänd, Eskilstuna stadsmuseum” Eskilskällans vänner i samarbete med ESF. En släktforskardag på tema ”platser” genomfördes  lördagen den […]

Skrolla till toppen