Föredrag om Domböcker

Föredrag om Domböcker

Första måndagen i oktober gästades föreningen av Ulf Berggren, Stockholm, men med sörmländska anor. Han är ett inom släktforskarkretsar välkänt och aktat namn, då hans kunskap inom forskningens olika fält är stor. Senast han var här i Eskilstuna på årsmötet 2020 var det smedforskning som var ämnet. Nu gällde det domböcker och vad för intressant […]

Upptaktsmöte Sven Kullman i släktens spår

Upptaktsmöte

ESF hade tisdagen den 6 september höstens upptaktsmöte. Ordföranden hälsade de 35 närvarande medlemmarna välkomna. Därefter följde ett kort möte där stadgeändringen fastslogs med enighet en andra gång. Nestorn Sven Kullman berättade sedan med hjälp av ett digert bildmaterial om hur fysiska platser kan vara en källa till vår släkthistoria. Vi fick följa honom runt […]

Släktforskardagen den 23 april

1876 invigdes järnvägsstationen i Folkesta. Barbro Svanström berättade om områdets utveckling och människor. Foto: okänd, Eskilstuna stadsmuseum” Eskilskällans vänner i samarbete med ESF. En släktforskardag på tema ”platser” genomfördes  lördagen den 23 april i Eskilskällan på stadsbiblioteket i Eskilstuna. Kunniga släktforskare från släktforskarförening gav intresserade besökare tips och råd om släktforskning.  Sven Kullman, från släktforskarföreningen, höll ett föredrag om […]

Emigrantforskning på nätet

ESF Eskilstuna Släktforskarförening hade den 21 april besök av den välkända släktforskaren Ted Rosvall. Hela 70 personer bänkade sig förväntansfullt på Contrast för att höra om emigrantforskning. Rosvall ägnade första halvan av föreläsningen åt att medryckande och dramatiskt berätta om sitt sökande efter sin grannes i USA försvunna bror. Jo, denne hittades till slut efter […]

Föredrag om historiska kartor

Föredrag om historiska kartor

ESF Eskilstuna släktforskarförening fick den 17 mars besök av Kenneth Engvall som berättade om historiska kartor. Ett tjugofemtal engagerade släktforskare mötte upp för att lära sig mer om sin släkthistoria via kartor. Våra anfäder är på ett eller annat sätt länkade till ”platser”. Födelseorter, bostäder eller arbetsplatser. Kenneth började med att presentera de vanligaste kartorna […]

Finlands fyra krig

ESF Eskilstuna Släktforskarförening hade på sitt årsmöte i mars ett föredrag om Finlands fyra krig och dess konsekvenser. Inledde med en historisk bakgrund gjorde Sven Kullman, styrelseledamot i föreningen, historieintresserad och med rötter i vårt grannland. När vi kom fram till 1900-talet, övertogs berättandet av Anders Grafström, pensionerad överstelöjtnant. Det var en gedigen genomgång om […]

Årsmöte den 12 mars 2022

Föregående Nästa ESF Eskilstuna Släktforskarförening hade den 12 mars sitt första årsmöte sedan föreningen bildades 4 september i fjol. Mötet hölls på Seniorcentrum i Eskilstuna med ett trettiotal närvarande. Efter föredrag och fika, svingade mötesordförande Kenneth Engvall klubban. Allt gick galant utom att ingen åtog sig arbetet som valberedning. Till revisorer omvaldes Torbjörn Schödin och […]

Släktforskarprogram

När man har all sin släktforskning i pappersform kanske man vill ordna allt i sin egen dator. Vilket program ska man då välja för att registrera sina släktforskarfynd? Den 21 september presenterade Marie Cypriansen tre sådana program nämligen Genney, MinSläkt och Disgen. Hon diskuterade för- och nackdelar med de olika programmen.

En nostalgitripp till skolåren

Onsdag 24 oktober Lennart Pettersson, som är ordförande i Eskilstuna vykortsförening, berättade och visade bilder på Eskilstunaskolor från 1800-talet och framåt. Vi fick se både fotografier och vykort. Deltagarna tyckte det var intressant, många hade minnen av skolgårdar och lärare från förr.

Skrolla till toppen