JULTRÄFF

Med köldnupna kinder kom ett trettiotal släktforskare till Seniorcentrum i torsdags kväll. Het glögg värmde snabbt livsandarna och munvädren. Ordförande Gun Sundberg hälsade alla välkomna till julträffen och ett extra […]

Upptaktsmöte Sven Kullman i släktens spår

Upptaktsmöte

ESF hade tisdagen den 6 september höstens upptaktsmöte. Ordföranden hälsade de 35 närvarande medlemmarna välkomna. Därefter följde ett kort möte där stadgeändringen fastslogs med enighet en andra gång. Nestorn Sven […]

Släktforskardagen den 23 april

1876 invigdes järnvägsstationen i Folkesta. Barbro Svanström berättade om områdets utveckling och människor. Foto: okänd, Eskilstuna stadsmuseum” Eskilskällans vänner i samarbete med ESF. En släktforskardag på tema ”platser” genomfördes  lördagen den […]

Emigrantforskning på nätet

ESF Eskilstuna Släktforskarförening hade den 21 april besök av den välkända släktforskaren Ted Rosvall. Hela 70 personer bänkade sig förväntansfullt på Contrast för att höra om emigrantforskning. Rosvall ägnade första […]

Finlands fyra krig

ESF Eskilstuna Släktforskarförening hade på sitt årsmöte i mars ett föredrag om Finlands fyra krig och dess konsekvenser. Inledde med en historisk bakgrund gjorde Sven Kullman, styrelseledamot i föreningen, historieintresserad […]

Skrolla till toppen